Vastuunjakomatriisi ja hankeorganisaatio

Tehtyjen hankintapäätösten sekä sopimuksiin sisältyvien toimitussisältöjen ja palveluiden perusteella tarkennetaan vastuunjakomatriisi sekä hankeorganisaatio. Tavoitteena on tarkentaa suunnitelma tehtäväistä ja tavoitteista, tekijöistä ja toimittajista sekä toimintatavoista tavoitteiden mukaisen pientalon rakennuttamiseksi.

Tarkennetussa vastuunjakomatriisissa hanke jaetaan rakentamisvaiheittain osatehtäviin ja näille osatehtäville määritetään tarvittavat osapuolet. Tarkennettu suunnitelma määrittää hankkeen organisaation, palvelut ja työsuoritukset sekä toteutus- ja hankintakokonaisuudet. Vastuunjakomatriisi ja hankeorganisaatio määrittävät myös ne kokonaisuudet ja erillishankinnat, jotka jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän hankintavastuulle ja joita varten tulee hankkia tarvittavat tekijät.

Vastuunjakomatriisin ja hankeorganisaation määrittämisessä pääsuunnittelijan rooli on keskeinen. Pääsuunnittelijan tehtävänä on selvittää hankintakokonaisuuksien tai talopakettitoimitusten toimitussisällöt sekä määrittää tarvittavilta osin ne osa-alueet, jotka jäävät toimitussisältöjen ulkopuolelle ja jotka tulee hankkia toisin. Tarkennettu hankeorganisaatio muodostaa myös toimintaohjeen puuttuvan suunnitteluosaamisen hankkimiseksi sekä pohjan yleisaikataulun ja hankinta-aikataulun laatimiselle.