• Rakennus valmistellaan luovutuskuntoon
    • Tarvittavat mittaukset ja kuvaukset
  • Rakennus säädetään toimimaan optimaalisesti oikein sekä käyttäjäprofiili huomioon ottaen
  • Rakennuksessa suoritetaan rakennusvalvontaviranomaisen toimesta lopputarkastus
    • Samassa yhteydessä varmistetaan hankkeeseen sisältyvien määräysten mukaisten valvonta- ja tarkastustehtävien ajantasaisuus ja sisältö
  • Rakennuksen käytöstä annetaan sen käyttäjille seikkaperäinen opastus
  • Rakennukseen liittyvät kaikki asiakirjat siirretään rakennushankkeeseen ryhtyvän hallintaan