Tarkastusasiakirja

 • Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa
  • Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tarkastukset rakennustyön tarkastusasiakirjaan (MRL 150 f §)
 • Loppukatselmuksen ja osittaisen loppukatselmuksen (MRL 153 a §) edellytyksenä on, että rakennustyön tarkastusasiakirjaan on tehty MRL 150 f §:n mukaiset merkinnät ja että tarkastusasiakirjan yhteenveto on toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle
  • Yhteenvedon suositeltu sisältö
   • kiinteistö- ja lupatiedot
   • rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät
   • tarkastusasiakirjaan tehdyt merkinnät poikkeamisesta säännösten mukaisuudesta
   • selvitys poikkeamisen johdosta tehdyistä toimenpiteistä
  • Yhteenvetoon on hyvä kirjata myös tarkastusmerkinnät viranomaisen katselmuksilla tai tarkastuksilla edellyttämien toimenpiteiden suorittamisesta

Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen

 • Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen on varmennettava rakennustyön tarkastusasiakirjaan kirjattavin merkinnöin
 • Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisen varmentamiseen liittyviin rakennustyön tarkastusasiakirjan merkintöihin tulee sisältyä vähintään seuraavat tiedot
  • Rakennustuote
  • Rakennustuotteeseen liittyvät rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset (MRL 117 a § … MRL 117 g §)
  • Rakennustuotteen kelpoisuuden varmentamismenettely
  • Rakennustuotteen kelpoisuuden toteamisesta vastaava henkilö
  • Varmennuspäivämäärä

Huoltokirja

 • Rakentamismääräyskokoelman mukaan myös vastuu käyttö- ja huolto-ohjeen asianmukaisesta sisällöstä kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyvälle
  • erillisellä sopimuksella käyttö- ja huolto-ohjeen laatiminen voidaan myös antaa toiselle tehtäväksi
   • ns. huoltokirjakoordinaattori
 • Loppukatselmusta haettaessa rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen tulee olla
  • riittävässä laajuudessa valmis
  • luovutettavissa rakennuksen omistajalle
 • Käyttö- ja huolto-ohjeen sisältö
  • Rakennusosien ja laitteiden kunnossapitojaksot
  • Edelleen tarkastusten ja huoltojen ohjelmat
  • Hyvän energiatalouden ja sisäilmaston edellyttämiä hoito-, huolto ja kunnossapitotehtäviä