• Tarkistetaan ja täydennetään toteutussuunnitelmaa puuttuvilta osiltaan ja laaditaan rakentamisvaiheen aikataulu
  • Rakennustyön keskeisenä onnistumisen edellytyksenä on hankkeelle laadittu realistinen ja mahdollisimman tarkka aikataulu
Kalenteri
  • Erillishankintojen osalta noudatetaan aiemmin tehtyä suunnitelmaa erillishankintojen osalta asetettujen tavoitteiden toteutumiseksi
    • Keskeistä on huomioida erillishankintoihin liittyvien aikatauluvaatimusten huomioiminen koko hankkeen aikataulusuunnittelussa
    • Tärkeätä on varmistaa hankintojen aikatauluttaminen siten, että hankintoihin liittyvä toimitusajat mukailevat koko rakentamisen aikataulua