• Tarjouspyyntömenettelyt sekä eri urakoitsijoiden, palveluntarjoajien ja järjestelmä- ja tavarantoimittajien valinta ja sopimusyhteistyö niiden toimituskokonaisuuksien osalta, jotka eivät sisälly hankkeessa jo aiemmin tehtyihin hankintasopimuksiin
    • Valmistellaan tarjouspyyntöasiakirjat puuttuvista eri osaurakoista ja suorituskokonaisuuksista sekä tavara- ja järjestelmähankinnoista toteutussuunnitelman mukaisesti
      • Yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän, pääsuunnittelijan sekä eri osa-alueiden erikoissuunnittelijoiden kanssa
    • Järjestetään tarjouskilpailut ja valitaan hankkeen tavoitteet ja alustava toteutussuunnitelma huomioiden hankkeelle toteuttajat ja toimijat
    • Huomioidaan myös erillishankintoihin liittyvä alustava toteutussuunnitelma
  • Käydään kaikkien toimijoiden kanssa läpi tehtävät ja tavoitteet, aikataulu ja varmistetaan urakkarajat