Tarvittavat suunnitellut toimenpiteet rakennustyön aloituksen mahdollistamisesta

 • Ennen rakennustyön aloittamista tulee yhteisesti varmistaa
  • aiemmin hankkeen suunnitteluvaiheen aikana määritetty rakentamisvaiheen toteutussuunnitelman sisältö
  • asetettujen tavoitteiden toteutuminen
 • Keskeistä on varmistaa
  • Hankkeeseen sitoutuvat osapuolet, tehtävät ja urakkarajat
  • Suunnitelma
   • Työmaan johtamisesta, valvonnasta ja tarkastamisesta
   • Suunnitteluasiakirjojen ajantasaisuudesta ja laadusta
   • Sovituista työmaan kokouskäytänteistä
   • Eri työsuoritusten vastaanottamisesta ja tarkistamisesta
   • Dokumenttien hallinnasta ja tiedottamisesta
   • Käyttöönottoon liittyvistä menettelyistä ja vastuista
  • Aloituskokouksen järjestäminen ennen rakennustyön aloittamista
   • Vastuu koollekutsumisesta on hankkeeseen nimetyllä vastaavalla työnjohtajalla

Valvonta ja tarkastus rakentamisen aikana

 • Energiatehokkuuden ja kokonaislaadun varmistavat toimenpiteet
  • Rakennustyön aikana tulee huolehtia, että kaikki suunnitellut toimenpiteet, joiden tavoitteena on energiatehokkuuden toteutuminen, tulevat valvotusti toteutetuksi
 • Rakennustyön aikana tulee huolehtia valvonta- ja tarkastussuunnitelman noudattamisesta
  • Osa toteutussuunnitelmaa
 • Mikäli lakisääteinen vastaavan työnjohtajan tehtävä sisältyy laajempaan hankintakokonaisuuteen, rakennushankkeeseen ryhtyvän valvontavastuu hoidetaan erillisen valvojan kautta