• Viranomaisyhteistyö ja rakennusluvan hakeminen
  • Puuttuvien osatoimitusten ja työsuoritusten (osaurakat) osalta tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu
    • Yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän ja eri suunnittelijoiden kanssa
  • Tarjousten pyytäminen eri toimijoilta / urakoitsijoilta sekä tavarantoimittajilta ja hankkeen toteutusorganisaatio täydentäminen
    • Sopimukset
  • Tehtävien ja tavoitteiden, aikataulun läpikäyminen kaikkien toimijoiden kanssa sekä urakkarajojen varmistaminen
  • Tarkistetaan ja täydennetään toteutussuunnitelmaa puuttuvilta osiltaan ja laaditaan rakentamisvaiheen aikataulu
  •  Rakentamisen aloitus ja rakennuksen toteuttaminen suunnitelmien ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti