• Onnistuneen hankkeen keskeisenä tavoitteena on rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden yhteensopivuus ja toimiminen optimaalisesti
  • Yhteensopivuuden sekä käyttöönoton tavoitteet tulee ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa
  • Yhteensopivuuden sekä käyttöönottovaiheen varmistaminen tulee olla osa suunnitteluprosessia
 • Määritettävä osana toteutussuunnitelmaa, mitä toimenpiteitä ja eri tehtäviä luovutuksen valmistelu ja käyttöönotto edellyttävät
  • ⇒ rakennuksen toimiminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti
 • Käyttöönottovaiheessa kaikki tekniset järjestelmät tulee olla testattuna sekä säädettynä optimaalisesti rakennuksen käyttöprofiili huomioiden
 • Kaikkien järjestelmien tulee toimia oikein ja ne tulee olla testattuna yhteensopiviksi
 • Suunnitteluvaiheessa tulee määrittää hankeorganisaatiossa se vastuuhenkilö, joka vastaa käyttöönottovaiheen tehtävistä
  • pääsuunnittelija
  • vastaava työnjohtaja
  • joku hankkeeseen kytkeytyvistä erikoissuunnittelijoista
   • esim. LVI-suunnittelija tai
  • hankkeeseen vain tätä tehtävää varten nimetty erillinen ammattilainen