• Laaditaan hankkeen toteuttamisen edellyttämät hankinta- ja palvelusopimukset ja muodostetaan hankeorganisaatio
 • Lähtökohdat ja tavoitteet sopimusten tekemisessä
  • Suunnitteluohjeeseen kirjatut tavoitteet, valinnat, ratkaisut ja päätökset
  • Erillishankintoja koskevat suunnitelmat
  • Toteutussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet
 • Nimetään hankkeelle turvallisuuskoordinaattori ja kosteuskoordinaattori
  • määritetään koordinaattoreille tehtävät ja vastuut
 • Kuivaketjun osalta tavoitteena tulisi olla menettelytapatavoitteeksi määritetyn Kuivaketju10-järjestelmän soveltaminen hankkeen kaikissa eri vaiheissa
 • Sovitaan sopimusten teon yhteydessä luovutuksen valmisteluun, vastaanottoon sekä luovutusta edeltäviin mittauksiin ja asetuksiin liittyvistä toimenpiteistä ja vastuullisista tahoista
  • nimetään erillinen vastuuhenkilö tai
  • sovitaan tehtävän ja vastuiden hoitamisesta mahdollisen talotoimittajan tai mahdollisten sopimuskumppaneiden kanssa
 • Sovitaan eri osa-urakoiden ja urakoitsijoiden toiminnallisesta yhteensovittamisesta ja aikatauluista