Tehtävien määrittäminen ja palveluhankinnat – Eri suunnittelu- ja toteutusosapuolten valinta ja sopimukset

 • Hanke jaetaan eri osakokonaisuuksiin ja hankkeelle muodostetaan valitun toimitustavan, alustavan toteutussuunnitelman sekä eri tarjousten sisällöt huomioiva hankeorganisaatio
  • Eri osapuolille määritetään tehtävät ja tavoitteet rakennuksen toteuttamiseksi
   • suunnittelu + rakentaminen + hankinnat
   • –> mitä ja ketä tarvitaan
Talo osasina
 • Rakennuksen toteutussuunnitelman ja toteutusorganisaation muodostamista ohjaavat keskeisesti valittu toimitus- ja toteutustapa sekä suunnitteluohjeeseen kirjatut tehtävät ja tavoitteet sekä valinnat
  • Ratkaisut, järjestelmät, suunnitteluparametrit, laatutekijät ja menettelytavat / käytänteet
  • Hankkeelle valittu toimitus- ja toteutustapa sekä eri osa-alueiden (palvelusopimusten) sopimussisällöt ohjaavat varsinaisen rakennuksen toteutussuunnittelua (toteutusorganisaatio)
  • Hankkeen saattamiseksi loppuun hankkeelle muodostetaan toteutusorganisaatio
   • kattaa kokonaisuudessaan suunnittelun ja toteutuksen (rakentamisvaihe)
   • suunnitelmien laadinta ja suunnittelun loppuun saattaminen sekä rakentaminen
  • Seuraavassa vaiheessa määritetään
   • rakennustyön kaikki eri vaiheet ja tehtävät (toteutussuunnitelma)
   • valvonnan ja tarkastuksen, luovutuksen valmistelun sekä käyttöönoton eri vaiheet ja vastuut
  • Muodostetaan toimintamalli, joka huomioi
   • valitut sopimuskumppanit
   • sopimussisällöt
   • eri osa-alueiden toteuttamisvastuut
  • Hankeorganisaation muodostamisessa ja eri osapuolten valinnassa täytyy huomioida mahdollisten erillishankintojen hankinta ja määrittämisvastuu rakennushankkeeseen ryhtyvälle
  • Suunnittelun eri osa-alueet (tehtävät ja vaadittava osaaminen)
   • Pääsuunnittelija (ellei jo hankkeen alussa nimettynä)
   • Arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunnitelmien vieminen lupavaiheeseen ja työpiirustuksiin)
   • Rakennesuunnittelu
   • Talotekninen suunnittelu (LVIS-, taloautomaatio-, valaistussuunnittelu)
   • Valaistussuunnittelu
   • Sisustussuunnittelu (ei pakollinen, mutta huomioon otettava kytkentä muihin suunnittelun osaalueisiin, esim. valistus- ja sähkösuunnittelu, alaslaskettujen kattojen suunnittelu, jne…)
   • Pihasuunnittelu (ei pakollinen, mutta huomioonotettava kytkentä muihin suunnittelun osa-alueisiin, esim. sähkösuunnittelu)
 • Tehdään saatujen tarjousten perusteella valinta osatoteuttajista / talotoimittajista ja palveluntarjoajista sekä suunnittelijoista