• Määritetään tarvittava suunnitteluosaaminen sekä eri suunnitteluosapuolille tehtävät ja tavoitteet
 • Valitaan suunnittelijat / toteuttajat
  • Valintaa ohjaa suunnitteluohjeeseen ja alustavaan toteutussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet sekä hyvän suunnittelun vaatimukset / sisältö
 • Tarkistetaan toteutussuunnitelma sekä huomioidaan erillishankintoja koskeva menettelytapa
  • Vastuu erillishankinnoista
   • suunnittelu
   • hankinta
   • asennus
   • aikataulu
 • Laaditaan hankkeen toteuttamisen edellyttämät hankinta- ja palvelusopimukset
 • Organisoidaan ja johdetaan suunnitteluprosessi
 • Tarkastetaan ja varmistetaan suunnitelmien, rakenteiden ja järjestelmien yhteensopivuus
 • Nimetään rakennuksen käyttöönoton valmistelusta ja käyttöönotosta vastaava
  • Määritetään tälle tehtävät ja vastuut