Rakentamisvaiheen alustavan toteutussuunnittelun ja mahdollisten erillishankintojen huomioon ottaminen osana kokonaissuunnittelua

 • Alustavassa toteutussuunnitelmassa hanke jaetaan eri vaiheisiin, osakokonaisuuksiin ja määritetään näille mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamismuodot
  • tehtävät
  • tavoitteet
  • urakkamuodot
  • sopimussuhteet
  • vastuut
  • vastuuhenkilöt
 • Tehtävien kohdistuminen eri toimijoille (urakkakokonaisuudet ja urakkarajat) riippuu vaihtoehtoisista tavoitteet täyttävistä kokonaisratkaisuista (toimitusmuodoista)
 • Alustava toteutussuunnitelma tarkentuu sen mukaan, minkälaisella toimitustavalla (sopimussisällöt ja eri toteuttavat osapuolet) koko hanke valitaan toteutettavaksi
 • Rakentamisvaiheen ja hankintojen suunnittelun huomioiminen ja tehtävien kohdistaminen osana tavoitteiden toteutumisen varmistamista on keskeinen osa suunnittelua ja sen johtamista
 • Erillishankintojen osalta keskeistä on määrittää erillishankinnoille
  • tavoitteet
   • sisältö
   • budjetti
   • toteutus
   • aikataulutus
   • toimitusehdot
  • hankintavastuut
  • menettelytavat
 • Erillishankintojen ja pintojen toteutus tulee myös erikseen suunnitella
  • Vaihtoehdot
   • sisällyttäminen hankittavaan palvelukokonaisuuteen (urakkasuoritus, talotehdastoimitus, …)
   • erillishankintojen hoitaminen kokonaisuudessaan tai osin itse
  • Keskeistä on hankintojen aikatauluttaminen (toimitusaikataulut) sekä mahdollisen asennustyön jaksottaminen varsinaisen rakentamisaikataulun mukaan
 • Mikäli koko toteutus (rakennustyö) hankitaan sopimussuhteisesti ulkopuolisena palveluna, hankkeeseen ryhtyvän tulee yhdessä pääsuunnittelijan kanssa vaatia toteuttavilta osapuolilta suunnitelma siitä, että kaikki asetetut laadulliset tavoitteet ja menettelytapaohjeet on huomioitu ja että niitä noudatetaan (sitoutuminen sopimussuhteella)
 • Laadun varmistus tulee suunnitella
  • jotta asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan valvoa
  • jotta asetetut tavoitteet voivat toteutua.
 • Tavoiteltavan laadun määrittäminen
  • rakennusselostus
 • Huonekortit / työselitykset