Vaihtoehtoisten toimijatahojen kartoittaminen markkinoilla

 • Toimijatahoja
  • suunnittelijat ja valvojat
  • talotehtaat
  • urakoitsijat
  • materiaali- ja tavarantoimittajat
  • järjestelmäratkaisut ja -toimittajat
 • Vaihtoehtojen kartoittamista ja potentiaalisten toimittajien listan muodostumista sekä eri toimijoiden tarvetta ohjaa keskeisimmin asetetut tavoitteet
  • toimitustavasta (toimitussisältö)
  • toteutustavasta
  • pääasiallisesta runkovaihtoehdosta ja -materiaalista
  • energiatehokkuudesta
  • ajankohdasta / markkinatilanteesta
 • Vaihtoehtoisten toimijoiden kartoittamisessa edellytetään
  • ajankohtaista markkinatuntemusta
  • alalla toimivien toimijoiden tarjonnan (toimitussisällöt) ja osaamisen / luotettavuuden tuntemista
 • Markkinoilla toimivista vaihtoehtoisista palveluntarjoajista tulee kyetä valitsemaan jatkotarkasteluun sellaiset toimijat ja ratkaisukokonaisuudet, jotka kykenevät vastaamaan hankkeelle asetettuihin hankesuunnitteluvaiheen tavoitteisiin
  • toimintatapa
  • toimitussisältö
  • haluttu materiaaliryhmä
  • energiatehokkuus
  • toimitusvalmius
  • hankeprosessi