Tavoitteet, resurssit, mahdollisuudet ja rajoitukset

 • Lähtökohtana koko hankkeelle on tarve ja alustava päätös rakennuttaa uusi pientalo
 • Päätös rakentamistarpeesta syntyy tarveselvityksen tuloksena
  • Perheen tilantarpeen ratkaisuksi on valittu uuden pientalon rakennuttaminen

Tarve ja tilaohjelma sekä tavoitehinta-arvion (budjetin) laatiminen

 • Tilaohjelman laatiminen on rakennuksen (rakennussuunnittelun) ja tilasuunnittelun ensimmäinen askel
 • Tilaohjelman laatimisen tavoitteena on määrittää asumisen ja rakennuksen käytön kannalta tavoiteltavat ja tarpeelliset tilat
  • Mitä asuminen ja eläminen edellyttävät (käyttö ja tarve)
Pieni talo ja iso talo rinnakkain, ja niiden yläpuolella suuri kysymysmerkki
 • Tilojen suunnittelun perusteena ovat
  • rakennukselle asetettavat toiminnalliset tavoitteet
  • tavoiteltavien tilojen laajuustiedot (pinta-alat) ja keskeiset laatukriteerit
 • Tilaohjelma muodostaa lähtökohdan tavoitehinta-arvion laadinnalle sekä arkkitehtisuunnittelulle
 • Tilaohjelman laatiminen on hankkeen tavoitehinta-arvion (budjetin) laadinnan perusta
 • Tilaohjelman laadinnassa tulee ottaa huomioon myös rakennuspaikan ominaisuudet ja mahdolliset reunaehdot niiltä osin, kun mitä niillä on vaikutusta tavoitteisiin ja tilaohjelman muodostamiseen sekä tavoitehinta-arvion muodostumiseen
  • rinneratkaisu
  • kerroslukumäärä
  • kellariratkaisu
  • sisäänkäynti / kulku
  • yms.