Hankeorganisaation täydentäminen, rakentamisen valmistelu, rakentaminen ja valvonta

  • Täydennä hankeorganisaatiota tarvittavilta osin ja hanki toteuttamisen edellyttämät puuttuvat toimituskokonaisuudet ja urakoitsijat.
  • Varmista rakentamisen tuotannonsuunnitelman sekä valvonta- ja tarkastussuunnitelman laatimisesta.
  • Huolehdi hankintasuunnitelman ja rakentamisen toteutusaikataulun mukaisesti erillishankintojen toteuttamisesta.
  • Valmistele rakentamisen aloitus.
  • Huolehdi rakennuksen rakentamisesta laadittujen suunnitelmien, sopimusten, menettelytapojen ja aikataulun sekä laaditun valvonta- ja tarkastussuunnitelman mukaisesti.