Luovutuksen valmistelu, rakennuksen säätäminen ja optimaaliset asetukset sekä käyttöönotto

  • Varmista, että rakennus valmistellaan luovutuskuntoon (toiminnallisuuden varmistavat toimenpiteet, tarvittavat mittaukset ja kuvaukset).
  • Varmista, että rakennus säädetään toimimaan optimaalisesti sekä käyttäjäprofiili huomioon ottaen oikein.
  • Huolehdi loppukatselmuksesta. Rakennuksessa suoritetaan rakennusvalvontaviranomaisen toimesta loppukatselmus, jonka yhteydessä varmistetaan hankkeeseen sisältyvien määräysten mukaisten valvonta- ja tarkastustehtävien sekä asiakirjojen ajantasaisuus ja sisältö.
  • Varmista, että rakennuksen käytöstä annetaan riittävä ja seikkaperäinen opastus.
  • Huolehdi, että rakennukseen liittyvät kaikki asiakirjat siirretään rakennushankkeeseen ryhtyvän hallintaan etukäteen yhteisesti sovitussa muodossa ja yhteisesti sovittuun paikkaan.