Energiatehokkuuden tavoitetaso (E-lukutaso)

 • Energiatehokkuuden tavoitetaso määritetään hankkeen alussa ohjaamaan koko hankkeen suunnittelua ja toteutusratkaisua sekä laite- ja järjestelmävalintoja
Hehkulamppu, jonka sisällä on vihreä puunlehti
 • Energiatehokkuuden tavoitetason määrittämisessä tavoitteena voivat olla esimerkiksi mahdolliset energiatehokkuuteen liitetyt palkkiotekijät / hyötynäkökohdat tai mahdolliset hyvitykset
  • alennus tontin vuokrassa
  • alennus tontin hankintahinnassa
  • alennus rakennuslupamaksuissa
 • Suunnitellun rakennuksen energiatehokkuuden taso voidaan kytkeä
  • E-lukuun (laskennallinen viitearvo)
  • todelliseen ostoenergian tarpeeseen (kWh/m2) tai
  • mahdollisiin kuukausitason ostoenergiasta aiheutuviin menoihin (€/kk)
 • Energiatehokkuuden tavoitteiden määrittämisessä tulee ottaa huomioon myös mahdolliset alueelliset tavoitteet ja määräykset
  • asemakaavamääräykset
  • alueelliset ohjeistukset tai päätökset / projektit
  • lainsäädäntöön ja määräyksiin perustuvat vaatimukset
 • Energiatehokkuuden määrittämisen yhteydessä tulee tehdä myös alustava kartoitus mahdollisen uusiutuvan omavaraisenergian hyödyntämisestä
 • Rakennukselle asetettava energiatehokkuuden tavoitetaso tai mahdollisesti jokin muu tekijä saattaa edellyttää uusiutuvan omavaraisen energian (aurinkoenergia) suunnittelemista ja huomioimista osana kokonaisenergiatehokkuutta
 • Energiatehokkuudelle asetetut tavoitteet muodostavat keskeisen perustan ja lähtökohdan muiden eri osa-alueiden suunnittelijoiden ja suunnittelutehtävien tavoitteille
 • Hankkeen suunnitteluvaiheessa on tärkeätä määrittää
  • mitä energiatehokkuudelle asetetut tavoitteet tarkoittavat eri suunnittelun osa-alueiden näkökulmasta
  • mitä edellytetään
  • miten energiatehokkuudelle asetetut tavoitteet tulee ottaa suunnittelussa huomioon
  • miten asetettujen tavoitteiden toteutuminen varmistetaan