Rakennuskustannusten arvioiminen.

Rakentamisen tavoitekustannusarvio laaditaan alustavien ehdotussuunnitelmien sekä valittuun toteutusmuotoon ja -tapaan liittyvien laskenta- ja viitetietojen perusteella. Kustannusarvion tulisi perustua toteutettavan kohteen ehdotussuunnitelmiin siten, että se kattaisi mahdollisimman laajasti hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kaikki kustannuserät ja -nimikkeet sekä erillishankinnat.

Rakentamisen kustannusarvio ei kuitenkaan voi olla tarkka ennen kaikkia tarkkoja erityissuunnitelmia. Siksi kustannusarvion laadinnassa tulee hyödyntää laadittuja suunnitelmia, alustavia määrätietoja sekä eri toteutustavoista ja runkomateriaaleista käytettävissä olevia yleisiä viitetietoja ja kokemusperäistä tietoa. Tässä tehtävässä projektituen osaamisella ja kokemuksella on suuri merkitys.

Rakentamisen kustannusarvion laatimisen tarkoituksena on verrata laskettua arviota hankkeesta laadittuun tavoitehinta-arvioon (budjettiin) ja tällä menettelyllä varmistaa suunnitteluratkaisun taloudelliset toteuttamismahdollisuudet. Rakentamisen aloittamisen edellytyksenä on, että saatu arvio, jonka tulisi sisältää myös mahdolliset lisä- ja muutostyövaraukset sekä arvioidun riskin, alittaa hankkeelle varatun budjetin. Tavoitteena on varmistaa, että arvioidut kustannukset eivät kokonaisuudessaan muodostuisi hankkeessa hallitsemattomiksi.

Mikäli laadittu kustannusarvio ylittää budjetin, suunnitelmat eivät ole toteuttamiskelpoisia ja rakentamista ei pidä aloittaa, ilman että budjetin ylitykseen on mahdollista varautua tai suunnitelmia on muutettu budjetin riittävyyden varmistamiseksi. Mikäli suunnitelmia joudutaan tarkistamaan, tavoitteena tulisi ensisijaisesti olla toteutusratkaisun tehostaminen ei kokonaisratkaisun tavoitteista tinkiminen.