Rinnakkain 4 eri materiaaleista rakennettua taloa ja jokaisen yläpuolella suuret kysymysmerkit

Vaihtoehtoisten toimijatahojen kartoittaminen markkinoilla.

Tavoitteena on selvittää jatkotarkasteluun markkinoilla toimivat luotettavaksi selvitetyt talotehtaat, urakoitsijat ja palveluntarjoajat, jotka kykenevät vastaamaan hankkeelle määritettyihin alustaviin hankesuunnitteluvaiheen tavoitteisiin.  Tarkastelua ohjaa aiemmin tehty kartoitus vaihtoehtoisista toteutusmuodoista ja -tavoista, toimituskokonaisuuksista sekä runkomateriaaleista.

Toimijoilla ja palveluntarjoajilla tarkoitetaan rakennushankkeen toteuttamiseksi edellytettäviä suunnittelijoita, talotehtaita, urakoitsijoita, materiaali- ja tavarantoimittajia, eri järjestelmätoimittajia. Vaihtoehtojen kartoittamista ja potentiaalisten toimittajien listan muodostumista sekä eri toimijoiden arviointia ohjaa keskeisimmin asetetut tavoitteet:

  • toteutusmuodosta (toimitussisältö ja toimituskokonaisuudet),
  • rakenteellisesta toteutustavasta,
  • pääasiallisesta runkomateriaalista / materiaaliryhmästä,
  • energiatehokkuudesta,
  • ajankohtaan sidotusta toimitusvalmiudesta ja toimitusajoista,
  • oman työn osuudesta ja hankeprosessista sekä
  • ajankohdasta / markkinatilanteesta.

Vaihtoehtoisten toimijoiden kartoittamisessa edellytetään hankkeeseen kiinnitetyltä projektituelta ajankohtaista markkinatuntemusta, alalla toimivien toimijoiden tarjonnan (toimitussisällöt) ja osaamisen / luotettavuuden tuntemista sekä yleisesti asiantuntemusta vaihtoehtoisista tekniikoista, rakentamistavoista ja rakenneratkaisuista.