Tavoitteet, mahdollisuudet ja vaihtoehdot sekä päätös rakentamisesta.

 • Tunnista todellinen muutostarve, kartoita vaihtoehtoiset ratkaisuvaihtoehdot sekä määritä rakennushankkeelle tavoitteet ja tarve – mitä haluat rakentaa ja minkälaisen.
 • Hanki avuksesi rakennusalan ammattilainen – projektituki.
 • Arvioi omat ja käytettävissä olevat resurssit, mahdollisuudet ja osaaminen sekä oma jaksaminen.
 • Laadi riskiarvio – määrittele mahdolliset epävarmuustekijät, tunnista ne ja arvioi niiden vaikutus sekä varaudu niihin.
 • Selvitä ja arvioi tontin (rakennuspaikan) mahdollisuudet, ominaispiirteet ja reunaehdot sekä arvioi tontin soveltuvuus omiin tavoitteisiin.
 • Laadi tilaohjelma – määrittele tiloille, laajuudelle ja tavoiteltavalle laadulle sekä toiminnallisuudelle asetettavat tavoitteet.
 • Määritä energiatehokkuuden tavoitetaso sekä tee alustava päätös uusiutuvan omavaraisenergian (auringon) hyödyntämisestä.
 • Kartoita vaihtoehtoiset toteutusmuodot ja -tavat sekä vaihtoehtoiset runkomateriaaliratkaisut sekä arvioi niiden soveltuvuus omaan hankkeeseen, tavoitteisiin ja mahdollisuuksiin.
 • Määräitä hankkeelle tavoitehinta ja budjetti sekä arvioi tavoitehintaa käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin sekä mahdollisiin epävarmuustekijöihin.
 • Arvioi markkinatarjonta ja kartoita potentiaaliset toimijat ja talotehtaat, jotka voisivat vastata asetettuihin tavoitteisiin.
 • Selvitä tarvittavat lähtötiedot ja selvitykset sekä tee tarvittavat toimenpiteet niiden hankkimiseksi.
 • Laadi koko hankkeen kattava hankeaikataulu, joka huomioi riittävän ajan hankkeen eri vaiheille, erityisesti suunnitteluvaiheelle.
 • Tee päätös rakennushankkeen käynnistämisestä.