Ihminen, jonka yläpuolella on ajatuskuplassa talo ja kysymysmerkki

Hankesuunnitteluvaiheen tuloksena syntyy rakentamispäätös, päätös rakennushankkeeseen ryhtymisestä. Mikäli hankesuunnitteluvaiheen aikana syntyvän taustatiedon perusteella hankkeeseen ryhtyminen vaikuttaa jonkun osa-alueen näkökulmasta epärealistiselta, hankkeeseen ei pidä ilman tarkempaa riskitarkastelua ryhtyä. Siksi hankesuunnitteluvaiheen keskeisenä tehtävänä on määrittää edellytykset ja varmistaa omien tavoitteiden ja mahdollisuuksien näkökulmasta hankkeen onnistuminen.

Kaikessa rakentamisessa tarvitaan aina myös onnea. Pelkän onnen varaan rakennushanketta ei kuitenkaan pidä käynnistää. Vain suunnitelmallisella etenemisellä ja yhdessä rakentamisen ammattilaisten kanssa onnistunut lopputulos on mahdollista saavuttaa.