Täydentävät valinnat, toteutussuunnittelun käynnistäminen ja valvonta sekä rakentamisen suunnitelma

  • Määritä rakennuksen suunnittelua ohjaavat täydentävät valinnat.
  • Organisoi ja toteuta suunnitteluprosessi.
  • Varmista yhteisesti sovitun menettelytavan mukaisesti eri suunnitelmien, ratkaisujen ja järjestelmien yhteensopivuus.
  • Laadi rakentamisen suunnitelma ja varmista hankkeen toteuttamisen edellytykset.